Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng và năng lượng tái tạo

 •   21/02/2022 11:10:44 AM
 •   Đã xem: 672

Xác định phát triển công nghiệp là động lực quan trọng để phát triển kinh tế; tập trung khai thác những lợi thế phát triển công nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong GRDP của tỉnh… là mục tiêu tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, được Tỉnh ủy nêu trong Kết luận số 248-KL/TU

HỘI CHỢ CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO 2021 TẠI TỈNH TOYAMA, NHẬT BẢN

HỘI CHỢ CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO 2021 TẠI TỈNH TOYAMA, NHẬT BẢN

 •   01/06/2021 09:33:54 AM
 •   Đã xem: 1364

Từ ngày 28/10 - 30/10/2021 tại tỉnh Toyama, Nhật Bản sẽ tổ chức Hội chợ Công nghiệp chế tạo 2021 (Toyama General Manufacturing Industry Trade Fair)

Quang cảnh một lớp tập huấn về sản xuất sạch hơn

SẢN XUẤT SẠCH HƠN, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH CHO DOANH NGHIỆP HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 •   01/06/2021 09:19:51 AM
 •   Đã xem: 1498

Sản xuất sạch hơn (SXSH) được biết đến là giải pháp giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại nguồn thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, năng lượng đầu vào. Áp dụng SXSH trong công nghiệp giúp cho các doanh nghiệp (DN) giảm phát thải các chất gây ô nhiễm ra môi trường và góp phần cắt giảm chi phí sản xuất, giúp DN hướng đến phát triển bền vững...

Bộ máy sấy cá khô và khô trâu bằng năng lượng mặt trời tại Cơ sở sản xuất khô cá đồng Phan Chao

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG HỖ TRỢ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN

 •   26/05/2021 07:26:28 PM
 •   Đã xem: 1169

ĐTO - Xem phát triển công nghiệp nông thôn là một trong những “đòn bẩy” quan trọng giúp nền kinh tế địa phương chuyển dịch mạnh mẽ, thời gian qua, Đồng Tháp luôn quan tâm và dành nhiều chính sách hỗ trợ để ngành công nghiệp nông thôn phát triển. Với chương trình hỗ trợ thiết thực, kịp thời góp phần giúp cho các cơ sở, doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ tại địa phương phát triển và mở rộng thị trường.

PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2021

PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2021

 •   12/05/2021 07:22:40 PM
 •   Đã xem: 1622

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định đề án khuyến công địa phương năm 2021 tại Tờ trình số 787/TTr-HĐTĐĐA ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc phê duyệt các đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 năm 2021, ngày 11/5/2021, UBND Tỉnh đã phê duyệt các đề án khuyến công địa phương đợt 1 tại Quyết định số 534/QD-UBND.HC.

TƯ VẤN LẬP ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI KẾT HỢP VỚI TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP, NUÔI THỦY SẢN

TƯ VẤN LẬP ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI KẾT HỢP VỚI TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP, NUÔI THỦY SẢN

 •   05/05/2021 02:48:29 PM
 •   Đã xem: 1805

Thực hiện Công văn số 633/UBND-KT ngày 17/8/2020 của UBND Tỉnh về việc lập Đề án thí điểm mô hình phát triển điện mặt trời kết hợp với trồng cây nông nghiệp, nuôi thủy sản (sau đây gọi là Đề án), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp đã thực hiện xong Đề án thí điểm mô hình phát triển điện mặt trời kết hợp với trồng cây nông nghiệp, nuôi thủy sản theo đề cương được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết.

TỔ CHỨC LỚP KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN LẤP VÒ

TỔ CHỨC LỚP KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN LẤP VÒ

 •   16/04/2021 08:53:38 PM
 •   Đã xem: 786

Nhằm trang bị kỹ năng về lựa chọn ý tưởng, lập kế hoạch, dự án đầu tư, quản lý doanh nghiệp, quản trị nhân sự, marketing; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm giúp giảm chi phí và tăng năng suất lao động cho các cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh. Năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp sẽ tổ chức 05 lớp đào tạo Khởi sự doanh nghiệp và Nâng cao năng lực quản lý trên địa bàn Tỉnh.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG THỜI GIAN QUA

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG THỜI GIAN QUA

 •   08/01/2021 02:02:44 PM
 •   Đã xem: 1307

Tổng kinh phí khuyến công giai đoạn 2016-2020 là hơn 30 tỷ đồng trong đó Khuyến công quốc gia là hơn 5 tỷ đồng (chiếm tỉ lệ 17%), khuyến công địa phương là hơn 25 tỷ đồng (chiếm tỉ lệ 83%). Trong các hoạt động thì chương trình tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp và chương trình hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến là 02 hoạt động nổi bật của khuyến công trong thời gian qua.

NÂNG TẦM SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

NÂNG TẦM SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

 •   28/12/2020 10:06:55 AM
 •   Đã xem: 1394

ĐTO - Thời gian qua, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được triển khai, đi vào chiều sâu. Qua đó, nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Với đòn bẩy từ Chương trình SPCNNTTB, xuất hiện nhiều sản phẩm có chất lượng và mang tính cạnh tranh cao

KHUYẾN CÔNG ĐỒNG THÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

KHUYẾN CÔNG ĐỒNG THÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 •   21/08/2020 02:09:12 PM
 •   Đã xem: 1596

Những năm gần đây, hoạt động khuyến công tại tỉnh Đồng Tháp ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

 •   09/06/2020 07:58:04 AM
 •   Đã xem: 1041

Toàn tỉnh hiện có 39 làng nghề tiểu thủ công nghiệp được công nhận. Trong đó, có 21 làng nghề và 18 làng nghề truyền thống với các sản phẩm khá đa dạng như: đan đát, chế biến lương thực, thực phẩm, trồng hoa kiểng, hàng thủ công mỹ nghệ.

Các chương trình khuyến công giúp cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển

CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ GIÚP DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 •   02/05/2020 03:34:11 PM
 •   Đã xem: 2315

ĐTO - Thời gian qua, việc đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp (DN), cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nâng cao được hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu khách hàng. Điều này còn giúp cơ sở, DN tối ưu hóa được chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

MỨC HỖ TRỢ GIÁ ĐIỆN CHO NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP 03 THÁNG (THÁNG 4, THÁNG 5 VÀ THÁNG 6)

MỨC HỖ TRỢ GIÁ ĐIỆN CHO NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP 03 THÁNG (THÁNG 4, THÁNG 5 VÀ THÁNG 6)

 •   13/04/2020 11:09:17 AM
 •   Đã xem: 1432

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do tác động của dịch Covid-19, ngày 01 tháng 4 năm 2020, Bộ Công Thương đã có Báo cáo số 22/BC-BCT trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất về việc giảm giá điện và giảm tiền điện từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho các khách hàng sử dụng điện. Dự kiến mức hỗ trợ này sẽ được tính vào hóa đơn của tháng 5,6 và 7.

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP KHU VỰC, QUỐC GIA

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP KHU VỰC, QUỐC GIA

 •   12/04/2020 04:32:48 PM
 •   Đã xem: 1567

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch số 1480/KH-BCT về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia. Kế hoạch do Cục Công Thương địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng.

Thư đầu năm!

 •   30/01/2020 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 1086

Thân gửi cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà!

Bộ Công Thương đồng ý tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời

Bộ Công Thương đồng ý tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời

 •   11/01/2020 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 757

Trước đây, căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các dự án điện mặt trời nói chung và điện mặt trời mái nhà nói riêng được bên mua điện mua với giá 9,35 Uscent/kWh và điều này cũng đã thúc đẩy sự phát triển của các dự án điện mái nhà tương đối khả quan trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, cũng theo nội dung Quyết định này thì từ sau ngày 30/6/2019, Quyết định 11/2017/QĐ-TTg đã hết hiệu lực thi hành. Từ đó đến nay, mặc dù nhu cầu lắp đặt phát triển mới của điện mặt trời mái nhà vẫn còn rất tiềm năng nhưng do chờ cơ chế giá điện mặt trời mới cũng đã làm thị trường điện mái nhà chững lại.

tải xuống (1)

EVN đề xuất tiếp tục nhận và giải quyết yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái

 •   31/12/2019 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 1308

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 7055/EVN-TTĐ, ngày 25/12/2019 gửi tới Bộ Công Thương, đề xuất về việc thực hiện các thỏa thuận với điện mặt trời áp mái.

tải xuống

Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm năm 2019

 •   27/03/2019 07:31:00 AM
 •   Đã xem: 2479

Cuộc thi nhằm khuyến khích và phát huy khả năng sáng tạo của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia thiết kế nhãn hiệu, bao bì, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến đầu tư.


Các tin khác

Doanh nghiệp
 • Văn bản:139/SCT-TTKC&TVPTCN

  view : 712 | down : 427
 • Văn bản:140/KH-SCT

  view : 612 | down : 489
 • Văn bản:11/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 552 | down : 372
 • Văn bản:10/KH-TTKC

  view : 498 | down : 395
 • Văn bản:09/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 587 | down : 372
 • Văn bản:08/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 642 | down : 412
 • Văn bản:145/QĐ-HĐBC

  view : 2452 | down : 502
 • Văn bản:957/QĐ-UBND-HC

  view : 663 | down : 417
 • Văn bản:28/2018/QĐ-UBND

  view : 948 | down : 528
 • Văn bản:17/2018/TT-BCT

  view : 676 | down : 460
Nem Lai Vung Thanh Xuân
Nem Lai Vung Thanh Xuân
Bì Mắm Đông Nguyên
Bì Mắm Đông Nguyên
Kẹp thước cắt lúa Kubota
Kẹp thước cắt lúa Kubota
Title 5
Title 5
Title 6
Title 6
Title 7
Title 7
Liên kết website
bo cong thuong

cuc CNDP


banner du an dau tu (1)
          TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP
           Địa chỉ: Tầng 1, Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp Tỉnh, đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
                                                                                                     Điện thoại: Phòng NV-TH 02773851012; Phòng TVCN&TKNL 02773872776                                                                                                                                                                                                               Website: http://khuyencongdongthap.vn

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây