Công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia năm 2017

Thứ sáu - 10/11/2017 07:40
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 là một trong những nội dung hoạt động của Chương trình khuyến công quốc gia của năm. Chương trình do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện nhằm bình chọn và tôn vinh các sản phẩm CNNT tiêu biểu ở cấp quốc gia. Đây là lần thứ hai Bộ Công Thương tổ chức bình chọn và tôn vinh (lần đầu được tổ chức năm 2015).

Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 được tổ chức nhằm nhằm tiếp tục lựa chọn những sản phẩm đặc sắc, nổi trội trong số các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2016 do các địa phương gửi đăng ký để bình chọn và tôn vinh ở cấp quốc gia. Kết quả bình chọn làm cơ sở để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Triển khai thực hiện

Kế hoạch chi tiết tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia được Bộ Công Thương xây dựng từ những tháng đầu năm 2017. Cùng với đó là các thông báo, văn bản được gửi tới các bộ, ngành liên quan cụ thể như: Bộ NN&PTNN, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã Hội, Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,.....để nghị phối hợp tổ chức và cử cán bộ tham gia Hội đồng bình chọn và Ban giám khảo. Các văn bản, thông báo gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đề nghị lựa chọn các sản phẩm của địa phương đã được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2016 để đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia. Và các thông báo, hướng dẫn công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn và Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2017.

Công tác thông tin tuyên truyền đã được thực hiện ngay sau khi Bộ Công Thương phê duyệt và ban hành Kế hoạch về tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia. Theo đó, các thông tin về mục đích, ý nghĩa, của Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu; thông tin về Kế hoạch bình chọn và tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017; thông tin về Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia đã được đăng tải liên tục trên trang thông tin điện tử của Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương và các trang thông tin điện tử, các báo in, tạp chí trong và ngoài ngành Công Thương. Trong suốt quá trình triển thực hiện các thông tin liên tục được cập nhật và cung cấp tới các cơ quan báo chí, tuyên truyền thông qua buổi họp mặt, trao đổi thông tin trực tiếp.

Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đăng ký bình chọn cấp quốc gia, Cục CTĐP đã tiếp nhận và tổng hợp được tổng số 171 bộ hồ sơ sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2016 của 48/63 Sở Công Thương tỉnh, thành phố gửi đăng ký tham gia bình chọn. Trong đó: Khu vực miền Trung - Tây Nguyên đăng ký 49 sản phẩm; khu vực phía Nam đăng ký 62 sản phẩm; khu vực phía Bắc đăng ký 60 sản phẩm.

Hội đồng bình chọn và Ban giám khảo

 Nhằm đáp ứng mục tiêu của Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia; lựa chọn được sản phẩm tiêu biểu, xứng đáng để tôn vinh ở cấp quốc gia, Cục Công Thương địa phương (đơn vị đầu mối được giao thực hiện) đã thực hiện tham mưu, đề xuất để Lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt Quyết định thành lập Hội đồng bình chọn và Ban giám khảo. Hội đồng bình chọn có Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng là Chủ tịch các thành viên khác của Hội đồng và Ban giám khảo là đại diện Lãnh đạo của một số Bộ, ngành, các tổ chức có liên quan (Bộ NN&PTNN, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã Hội, Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) và các nhà khoa học, các chuyên gia, người có chuyên môn, kinh nghiệm thuộc lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến các sản phẩm tham gia bình chọn.

Công tác chấm điểm bình chọn sản phẩm

 Công tác bình chọn sản phẩm được thực hiện theo quy định; đảm bảo nguyên tắc khách quan, công tâm, công bằng và chính xác nhằm lựa chọn được các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Các tiêu chí cơ bản và thang điểm quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT đã được sử dụng để chấm điểm bình chọn tại cấp khu vực, nay được Ban giám khảo cấp quốc gia rà soát, chuẩn hóa và thống nhất các mức điểm tương ứng để áp dụng cho công tác chấm điểm bình chọn sản phẩm cấp quốc gia. Trên cơ sở số lượng hồ sơ đăng ký; căn cứ các quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT; áp dụng các tiêu chí và thang điểm đã thống nhất kết hợp với việc tổ chức đi kiểm tra, đánh giá thực tế việc sản xuất sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn của một số doanh nghiệp/cơ sở CNNT, với tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm, đảm bảo đúng nguyên tắc, sau hai lần thực hiện chấm điểm bình chọn Ban giám khảo tổng hợp được Danh sách 102 sản phẩm có số điểm bình quân đạt được trên mức 70 điểm của thang điểm 100 (mức điểm đủ điều kiện đề nghị Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận), kết quả cụ thể theo các nhóm sản phẩm như sau: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 19 sản phẩm; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm có 42 sản phẩm; nhóm sản phẩm thiết bị, máy móc và phụ tùng cơ khí có 22 sản phẩm; nhóm các sản phẩm khác có 19 sản phẩm. Căn cứ các quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT và ý kiến đồng ý của đa số thành viên trong Hội đồng bình chọn về kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, ngày 11 tháng 9 năm 2017 Thứ trưởng Bộ Công Thương - Chủ tịch Hội đồng bình chọn cấp quốc gia đã ký, phê duyệt Quyết định công nhận 102 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017.

Lễ tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 được tổ chức vào ngày 20 tháng 9 năm 2017 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, địa chỉ: Số 01 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Tham dự và trực tiếp trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia có đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương và đại diện Lãnh đạo một số Bộ, ngành liên quan. Buổi Lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Một số nét mới trong công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017

Hướng tới mục tiêu nâng cao uy tín, chất lượng của Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; động viên khuyến khích sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp/cơ sở công nghiệp nông thôn đối với chương trình; tìm kiếm, lựa chọn được các sản phẩm thực sự có chất lượng, xứng đáng để tổ chức tôn vinh và cấp Giấy chứng nhận, công tác tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 đã có một số nét đổi mới nhằm đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu vừa nêu, cụ thể:

 Hội đồng bình chọn và Ban giám khảo đã có nhiều hơn sự tham gia góp mặt của đại diện các Bộ/ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan,... Theo đó, đã có nhiều ý kiến đóng góp cho công tác tổ chức thực hiện Chương trình cũng như công tác bình xét, lựa chọn sản phẩm; quan điểm, tiêu chí lựa chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu không chỉ còn riêng từ phía đơn vị đầu mối tổ chức là Bộ Công Thương mà còn được mở rộng từ việc tham gia của các thành viên đến từ các Bộ ngành liên quan khác, từ các chuyên gia, các nhà khoa học có kinh nhiệm.  


Trong qua trình tổ chức triển khai thực hiện, Hội đồng bình chọn và Ban giám khảo đã tổ chức thực hiện các chuyến đi đánh giá chấm điểm thực tế tại một số các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn. Thông qua việc tổ chức đi kiểm tra, đánh giá thực tế tại một số các cơ sở sản xuất, Ban giám khảo có điều kiện thu thập bổ sung các thông tin, được nghe giới thiệu và trực tiếp quan sát quy trình sản xuất, đóng gói, bảo quản sản phẩm; trực tiếp xem xét và đối chiếu các thông tin khai báo tại hồ sơ với thông tin thực tế tại cơ sở; xem xét, đánh giá các thông tin thực tế về số lượng sản xuất, doanh thu, số lượng lao động thường xuyên, thu nhập bình quân người lao động, việc sử dụng nguyên liệu trong sản xuất, các biện pháp bảo vệ môi trường,....và các thông tin khác liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn. Qua đó, giúp cho việc đánh giá bình chọn được chính xác, thực chất hơn.

Năm 2017, lần đầu tiên Bộ Công Thương đã ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng phần mềm để thực hiện công tác tổng hợp, phân loại, sắp xếp hồ sơ đăng ký và công tác chấm điểm bình chọn. Đây là điều kiện tốt để tăng cường và đảm bảo tính chính xác trong công tác chấm điểm bình chọn; việc truy xuất thông tin sản phẩm, tổng hợp kết quả được chính xác, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Năm 2017, Lễ tôn vinh trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia được thực hiện lồng ghép với việc tổ chức Hội chợ triển lãm có quy mô tương xứng và hoành tráng nhằm trưng bày triển lãm các sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận cũng như các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn. Đây cũng là hình thức hỗ trợ các doanh nghiệp/cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá, giới thiệu thương hiệu, hình ảnh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu với mọi đối tượng quan tâm.

Nguồn tin: Theo Cục Công thương địa phương.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Doanh nghiệp
Nem Lai Vung Thanh Xuân
Nem Lai Vung Thanh Xuân
Bì Mắm Đông Nguyên
Bì Mắm Đông Nguyên
Kẹp thước cắt lúa Kubota
Kẹp thước cắt lúa Kubota
Title 5
Title 5
Title 6
Title 6
Title 7
Title 7
 • Văn bản:139/SCT-TTKC&TVPTCN

  view : 638 | down : 375
 • Văn bản:140/KH-SCT

  view : 498 | down : 441
 • Văn bản:11/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 465 | down : 326
 • Văn bản:10/KH-TTKC

  view : 436 | down : 352
 • Văn bản:09/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 489 | down : 321
 • Văn bản:08/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 541 | down : 361
 • Văn bản:145/QĐ-HĐBC

  view : 2271 | down : 444
 • Văn bản:957/QĐ-UBND-HC

  view : 583 | down : 361
 • Văn bản:28/2018/QĐ-UBND

  view : 848 | down : 477
 • Văn bản:17/2018/TT-BCT

  view : 616 | down : 410
Liên kết website
bo cong thuong

cuc CNDP


banner du an dau tu (1)
          TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP
           Địa chỉ: Tầng 1, Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp Tỉnh, đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
                                                                                                     Điện thoại: Phòng NV-TH 02773851012; Phòng TVCN&TKNL 02773872776                                                                                                                                                                                                               Website: http://khuyencongdongthap.vn

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây