Hội thảo chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 lĩnh vực Công Thương

Hội thảo chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 lĩnh vực Công Thương

 •   23/11/2022 08:53:00 PM
 •   Đã xem: 388

Sáng ngày 16/11/2022, Sở Công Thương Đồng Tháp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 lĩnh vực Công Thương” tại Hội trường Khu du lịch Mỹ Trà.

Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Hương Sen Việt (TP Cao Lãnh) luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm thế mạnh từ sen

Nâng tầm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

 •   08/11/2022 08:20:45 PM
 •   Đã xem: 435

Những năm qua, sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh Đồng Tháp ngày càng phát triển và có được vị thế nhất định trên thị trường. Với việc có nhiều sản phẩm được công nhận là công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) từ cấp tỉnh đến cấp Quốc gia, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng, khả năng cạnh tranh và tạo cơ hội cất cánh vươn xa.

Phê duyệt đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2022

Phê duyệt đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2022

 •   13/05/2022 04:52:40 AM
 •   Đã xem: 1161

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định đề án khuyến công địa phương năm 2022 tại Tờ trình số 875/TTr-HĐTĐĐA ngày 29/4/2022 về việc phê duyệt các đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ năm 2022 (đợt 1). Ngày 09/5/2022, UBND Tỉnh đã phê duyệt danh mục các đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2022 tại Quyết định số 461/QĐ-UBND-HC.

Khuyến công Đồng Tháp hỗ trợ công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh

Khuyến công Đồng Tháp hỗ trợ công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh

 •   14/02/2022 10:49:35 PM
 •   Đã xem: 676

Chương trình khuyến công tại tỉnh Đồng Tháp ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN) cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có điều kiện đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Nghiệm thu 4 đề án Khuyến công địa phương

 •   10/11/2021 05:07:55 AM
 •   Đã xem: 837

Ngày 9/11, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp (KC&TVPTCN) tổ chức nghiệm thu 4 đề án khuyến công hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất tại TP Sa Đéc và huyện Châu Thành.

Untitled

Phê duyệt đề án khuyến công địa phương đợt 2 năm 2021

 •   29/07/2021 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 838

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định đề án khuyến công địa phương phê duyệt các đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 2 năm 2021. Ngày 05/7/2021, UBND Tỉnh đã phê duyệt các đề án khuyến công địa phương đợt 2 tại Quyết định số 853/QD-UBND.HC.

PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2021

PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2021

 •   12/05/2021 08:22:40 AM
 •   Đã xem: 1498

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định đề án khuyến công địa phương năm 2021 tại Tờ trình số 787/TTr-HĐTĐĐA ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc phê duyệt các đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 năm 2021, ngày 11/5/2021, UBND Tỉnh đã phê duyệt các đề án khuyến công địa phương đợt 1 tại Quyết định số 534/QD-UBND.HC.

CHÍNH SÁCH KHUYẾN CÔNG - ĐÒN BẨY GIÚP CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ĐỘT PHÁ

CHÍNH SÁCH KHUYẾN CÔNG - ĐÒN BẨY GIÚP CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ĐỘT PHÁ

 •   05/04/2021 08:31:55 AM
 •   Đã xem: 1187

ĐTO - Phát triển công nghiệp hợp lý giữ vai trò đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế chiến lược được tỉnh Đồng Tháp quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực và kịp thời từ nguồn kinh phí khuyến công giúp phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, từng bước đưa các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ bắt nhịp với bối cảnh kinh tế hội nhập.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG THỜI GIAN QUA

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG THỜI GIAN QUA

 •   08/01/2021 02:02:44 AM
 •   Đã xem: 1215

Tổng kinh phí khuyến công giai đoạn 2016-2020 là hơn 30 tỷ đồng trong đó Khuyến công quốc gia là hơn 5 tỷ đồng (chiếm tỉ lệ 17%), khuyến công địa phương là hơn 25 tỷ đồng (chiếm tỉ lệ 83%). Trong các hoạt động thì chương trình tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp và chương trình hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến là 02 hoạt động nổi bật của khuyến công trong thời gian qua.

NÂNG TẦM SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

NÂNG TẦM SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

 •   27/12/2020 10:06:55 PM
 •   Đã xem: 1247

ĐTO - Thời gian qua, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được triển khai, đi vào chiều sâu. Qua đó, nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Với đòn bẩy từ Chương trình SPCNNTTB, xuất hiện nhiều sản phẩm có chất lượng và mang tính cạnh tranh cao

HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030; TỔNG KẾT ĐỀ ÁN AN TOÀN ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ TRAO GIẢI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU NĂM 2020

HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030; TỔNG KẾT ĐỀ ÁN AN TOÀN ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ TRAO GIẢI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU NĂM 2020

 •   02/12/2020 08:30:31 PM
 •   Đã xem: 1216

Sáng ngày 02/12, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tổng kết Đề án An toàn điện giai đoạn 2017 - 2020 và trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020.

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ ĐẦU TƯ CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ ĐẦU TƯ CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT

 •   27/10/2020 03:16:01 AM
 •   Đã xem: 1101

ĐTO - Thời gian qua, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp, các ngành liên quan, nhiều doanh nghiệp (DN), cơ sở chế biến, sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng đến việc áp dụng những giải pháp khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất. Qua đó, giúp DN, cơ sở sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều giá trị gia tăng; từng bước thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0...

NGHIỆM THU ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA

NGHIỆM THU ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA

 •   20/10/2020 09:56:51 PM
 •   Đã xem: 1254

ĐTO - Ngày 20/10, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp tổ chức nghiệm thu Đề án Khuyến công Quốc gia về việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản tại Công ty TNHH Nông trại 123 (xã Hòa Thành, huyện Lai Vung).

ĐỒNG THÁP CÔNG NHẬN 30 SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH 2020

ĐỒNG THÁP CÔNG NHẬN 30 SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH 2020

 •   12/10/2020 12:00:42 AM
 •   Đã xem: 1242

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận 30 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020

ĐỒNG THÁP CÓ TRÊN 100 SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CÁC CẤP

ĐỒNG THÁP CÓ TRÊN 100 SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CÁC CẤP

 •   23/09/2020 03:30:15 AM
 •   Đã xem: 1131

Sáng 18/9, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết chương trình khuyến công tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG, PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ TỈNH ĐỒNG THÁP ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỢT 1 NĂM 2020

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG, PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ TỈNH ĐỒNG THÁP ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỢT 1 NĂM 2020

 •   10/09/2020 12:22:26 AM
 •   Đã xem: 930

Ngày 03 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 1358 /QĐ-UBND-HC v/v phê duyệt danh mục các Đề án khuyến công địa phương, phát triển ngành cơ khí tỉnh Đồng Tháp được hỗ trợ đợt 1 năm 2020

KHUYẾN CÔNG ĐỒNG THÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

KHUYẾN CÔNG ĐỒNG THÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 •   21/08/2020 03:09:12 AM
 •   Đã xem: 1502

Những năm gần đây, hoạt động khuyến công tại tỉnh Đồng Tháp ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh


Các tin khác

Doanh nghiệp
 • Văn bản:139/SCT-TTKC&TVPTCN

  view : 661 | down : 387
 • Văn bản:140/KH-SCT

  view : 526 | down : 451
 • Văn bản:11/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 502 | down : 335
 • Văn bản:10/KH-TTKC

  view : 455 | down : 361
 • Văn bản:09/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 526 | down : 337
 • Văn bản:08/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 583 | down : 371
 • Văn bản:145/QĐ-HĐBC

  view : 2328 | down : 460
 • Văn bản:957/QĐ-UBND-HC

  view : 611 | down : 372
 • Văn bản:28/2018/QĐ-UBND

  view : 873 | down : 483
 • Văn bản:17/2018/TT-BCT

  view : 630 | down : 416
Nem Lai Vung Thanh Xuân
Nem Lai Vung Thanh Xuân
Bì Mắm Đông Nguyên
Bì Mắm Đông Nguyên
Kẹp thước cắt lúa Kubota
Kẹp thước cắt lúa Kubota
Title 5
Title 5
Title 6
Title 6
Title 7
Title 7
Liên kết website
bo cong thuong

cuc CNDP


banner du an dau tu (1)
          TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP
           Địa chỉ: Tầng 1, Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp Tỉnh, đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
                                                                                                     Điện thoại: Phòng NV-TH 02773851012; Phòng TVCN&TKNL 02773872776                                                                                                                                                                                                               Website: http://khuyencongdongthap.vn

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây