Phê duyệt đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2022

Phê duyệt đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2022

 15:52 13/05/2022

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định đề án khuyến công địa phương năm 2022 tại Tờ trình số 875/TTr-HĐTĐĐA ngày 29/4/2022 về việc phê duyệt các đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ năm 2022 (đợt 1). Ngày 09/5/2022, UBND Tỉnh đã phê duyệt danh mục các đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2022 tại Quyết định số 461/QĐ-UBND-HC.

Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng và năng lượng tái tạo

 11:10 21/02/2022

Xác định phát triển công nghiệp là động lực quan trọng để phát triển kinh tế; tập trung khai thác những lợi thế phát triển công nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong GRDP của tỉnh… là mục tiêu tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, được Tỉnh ủy nêu trong Kết luận số 248-KL/TU

Khuyến công Đồng Tháp hỗ trợ công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh

Khuyến công Đồng Tháp hỗ trợ công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh

 10:49 15/02/2022

Chương trình khuyến công tại tỉnh Đồng Tháp ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN) cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có điều kiện đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Nghiệm thu 4 đề án Khuyến công địa phương

 17:07 10/11/2021

Ngày 9/11, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp (KC&TVPTCN) tổ chức nghiệm thu 4 đề án khuyến công hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất tại TP Sa Đéc và huyện Châu Thành.

Untitled

Phê duyệt đề án khuyến công địa phương đợt 2 năm 2021

 08:12 30/07/2021

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định đề án khuyến công địa phương phê duyệt các đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 2 năm 2021. Ngày 05/7/2021, UBND Tỉnh đã phê duyệt các đề án khuyến công địa phương đợt 2 tại Quyết định số 853/QD-UBND.HC.

Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương năm 2021

Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương năm 2021

 07:47 10/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 1012 /KH-SCT ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Sở Công Thương về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở năm 2021.
Sở Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở năm 2021 như sau:

HỘI CHỢ CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO 2021 TẠI TỈNH TOYAMA, NHẬT BẢN

HỘI CHỢ CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO 2021 TẠI TỈNH TOYAMA, NHẬT BẢN

 09:33 01/06/2021

Từ ngày 28/10 - 30/10/2021 tại tỉnh Toyama, Nhật Bản sẽ tổ chức Hội chợ Công nghiệp chế tạo 2021 (Toyama General Manufacturing Industry Trade Fair)

Quang cảnh một lớp tập huấn về sản xuất sạch hơn

SẢN XUẤT SẠCH HƠN, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH CHO DOANH NGHIỆP HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 09:19 01/06/2021

Sản xuất sạch hơn (SXSH) được biết đến là giải pháp giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại nguồn thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, năng lượng đầu vào. Áp dụng SXSH trong công nghiệp giúp cho các doanh nghiệp (DN) giảm phát thải các chất gây ô nhiễm ra môi trường và góp phần cắt giảm chi phí sản xuất, giúp DN hướng đến phát triển bền vững...

Bộ máy sấy cá khô và khô trâu bằng năng lượng mặt trời tại Cơ sở sản xuất khô cá đồng Phan Chao

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG HỖ TRỢ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN

 19:26 26/05/2021

ĐTO - Xem phát triển công nghiệp nông thôn là một trong những “đòn bẩy” quan trọng giúp nền kinh tế địa phương chuyển dịch mạnh mẽ, thời gian qua, Đồng Tháp luôn quan tâm và dành nhiều chính sách hỗ trợ để ngành công nghiệp nông thôn phát triển. Với chương trình hỗ trợ thiết thực, kịp thời góp phần giúp cho các cơ sở, doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ tại địa phương phát triển và mở rộng thị trường.

PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2021

PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2021

 19:22 12/05/2021

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định đề án khuyến công địa phương năm 2021 tại Tờ trình số 787/TTr-HĐTĐĐA ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc phê duyệt các đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 năm 2021, ngày 11/5/2021, UBND Tỉnh đã phê duyệt các đề án khuyến công địa phương đợt 1 tại Quyết định số 534/QD-UBND.HC.

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 15:11 05/05/2021

Thực hiện Chỉ đạo của Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban về nội dung “Đẩy mạnh công tác kiểm toán năng lượng”, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (sau đây gọi là Trung tâm) đã xây dựng Kế hoạch số 54/KH-TTKC&TVPTCN về đẩy mạnh hoạt động kiểm toán năng lượng trên địa bàn Tỉnh.

TƯ VẤN LẬP ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI KẾT HỢP VỚI TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP, NUÔI THỦY SẢN

TƯ VẤN LẬP ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI KẾT HỢP VỚI TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP, NUÔI THỦY SẢN

 14:48 05/05/2021

Thực hiện Công văn số 633/UBND-KT ngày 17/8/2020 của UBND Tỉnh về việc lập Đề án thí điểm mô hình phát triển điện mặt trời kết hợp với trồng cây nông nghiệp, nuôi thủy sản (sau đây gọi là Đề án), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp đã thực hiện xong Đề án thí điểm mô hình phát triển điện mặt trời kết hợp với trồng cây nông nghiệp, nuôi thủy sản theo đề cương được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết.

TỔ CHỨC LỚP KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN LẤP VÒ

TỔ CHỨC LỚP KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN LẤP VÒ

 20:53 16/04/2021

Nhằm trang bị kỹ năng về lựa chọn ý tưởng, lập kế hoạch, dự án đầu tư, quản lý doanh nghiệp, quản trị nhân sự, marketing; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm giúp giảm chi phí và tăng năng suất lao động cho các cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh. Năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp sẽ tổ chức 05 lớp đào tạo Khởi sự doanh nghiệp và Nâng cao năng lực quản lý trên địa bàn Tỉnh.

Doanh nghiệp
 • Văn bản:139/SCT-TTKC&TVPTCN

  view : 421 | down : 248
 • Văn bản:140/KH-SCT

  view : 363 | down : 265
 • Văn bản:11/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 276 | down : 222
 • Văn bản:10/KH-TTKC

  view : 289 | down : 225
 • Văn bản:09/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 326 | down : 207
 • Văn bản:08/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 353 | down : 246
 • Văn bản:145/QĐ-HĐBC

  view : 1630 | down : 314
 • Văn bản:957/QĐ-UBND-HC

  view : 417 | down : 245
 • Văn bản:28/2018/QĐ-UBND

  view : 621 | down : 374
 • Văn bản:17/2018/TT-BCT

  view : 458 | down : 319
Nem Lai Vung Thanh Xuân
Nem Lai Vung Thanh Xuân
Bì Mắm Đông Nguyên
Bì Mắm Đông Nguyên
Kẹp thước cắt lúa Kubota
Kẹp thước cắt lúa Kubota
Title 5
Title 5
Title 6
Title 6
Title 7
Title 7
Liên kết website
bo cong thuong

cuc CNDP


banner du an dau tu (1)
          TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP
           Địa chỉ: Tầng 1, Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp Tỉnh, đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
                                                                                                     Điện thoại: Phòng NV-TH 02773851012; Phòng TVCN&TKNL 02773872776                                                                                                                                                                                                               Website: http://khuyencongdongthap.vn

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây