Chức năng nhiệm vụ

I. Vị trí và chức năng:

          - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở về hoạt động Khuyến công; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công thương địa phương thuộc Bộ Công Thương.
       - Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

       1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động Khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
       2. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án Khuyến công đã được phê duyệt.
       3. Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
      4. Xây dựng, lưu trữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động Khuyến công tại địa phương.
      5. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.
     6. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động Khuyến công.

     7. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án Khuyến công và tham gia hoạt động Khuyến công tự nguyện tại địa phương.

      8. Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học-công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.
      9. Thực hiện hoạt động dịch vụ và mua bán sản phẩm.
     10. Tổ chức thực hiện các hoạt động Khuyến công và các chính sách Khuyến công khác theo quy định của pháp luật.
     11. Thực hiện các hoạt động tư vấn công nghiệp và thương mại:
     a) Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại;
     b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng;
    c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
    d) Tư vấn các lĩnh vựcvề an toàn thực phẩm; tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại;
    đ) Tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư sản xuất công nghiệp, thương mại, trên địa bàn Tỉnh.
  12. Thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng bao gồm:
    a) Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng được cấp có thẩm quyền giao;
    b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; Tuyên truyền, thông tin, quảng bá, hội nghị, hội thảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
   c) Tư vấn, khảo sát, đo lường, đánh giá, kiểm toán năng lượng; xây dựng các định chuẩn năng lượng, hỗ trợ, chuyển giao trang thiết bị, công nghệ, giải pháp kỹ thuật sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng cho tổ chức, cá nhân;
   d) Tư vấn quỹ hỗ trợ, nguồn tài chính ưu đãi, lập dự ánđầu tư cho các tổ chức và cá nhân triển khai thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng;
   đ) Tư vấn đầu tư và xây dựng năng lượng tái tạo;
   e) Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng.
  13. Thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn trong công nghiệp bao gồm:
    - Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về sản xuất sạch hơn được cấp thẩm quyền giao;
    - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; Hội nghị, Hội thảo, tuyên truyền về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;
    - Tư vấn, khảo sát, đo lường, đánh giá sản xuất sạch hơn;
    - Tư vấn quỹ hỗ trợ, nguồn tài chính ưu đãi đầu tư cho các tổ chức thực hiện giải pháp sản xuất sạch hơn;
    - Tư vấn đánh giá tác động môi trường ngành Công thương
    - Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng hiệu quả nguyên nhiên liệu, giảm phát thải ô nhiễm môi trường.
    14. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Khuyến công; xây dựng và quảng bá nhãn hiệu thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình Khuyến công.
    15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công thương địa phương thuộc Bộ Công Thương.
   16. Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.
    17. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
   18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

  Ý kiến bạn đọc

Doanh nghiệp
 • Văn bản:139/SCT-TTKC&TVPTCN

  view : 661 | down : 387
 • Văn bản:140/KH-SCT

  view : 526 | down : 451
 • Văn bản:11/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 502 | down : 335
 • Văn bản:10/KH-TTKC

  view : 455 | down : 361
 • Văn bản:09/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 526 | down : 337
 • Văn bản:08/KH-TTKC&TVPTCN

  view : 583 | down : 371
 • Văn bản:145/QĐ-HĐBC

  view : 2328 | down : 460
 • Văn bản:957/QĐ-UBND-HC

  view : 611 | down : 372
 • Văn bản:28/2018/QĐ-UBND

  view : 873 | down : 483
 • Văn bản:17/2018/TT-BCT

  view : 630 | down : 416
Nem Lai Vung Thanh Xuân
Nem Lai Vung Thanh Xuân
Bì Mắm Đông Nguyên
Bì Mắm Đông Nguyên
Kẹp thước cắt lúa Kubota
Kẹp thước cắt lúa Kubota
Title 5
Title 5
Title 6
Title 6
Title 7
Title 7
Liên kết website
bo cong thuong

cuc CNDP


banner du an dau tu (1)
          TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP
           Địa chỉ: Tầng 1, Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp Tỉnh, đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
                                                                                                     Điện thoại: Phòng NV-TH 02773851012; Phòng TVCN&TKNL 02773872776                                                                                                                                                                                                               Website: http://khuyencongdongthap.vn

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây